Poslovno ime: KOBEL Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge – Beograd – Palilula

Skraćeno poslovno ime: KOBEL DOO Beograd

Adresa: Dunavska 61 (Viline vode), RS-11158 Beograd, Srbija

Šifra delatnost: G 46.90 – Nespecijalizovana trgovina na veliko

Poreski identifikacioni broj (PIB): 100430927

Matični broj (MB): 17068261